ไม้พายเรือ
ไม้พายเรือ 

 


แบบ 1 ด้าน


รหัสสินค้า : Paddld-01 (พาย 1 ด้าน)
ความหนา  : 12 มิลลิเมตร
ขนาด      : 19.7 x 168 ซม.
รูปแบบ    : ด้านอลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
น้ำหนัก    : 940 กรัม

 


แบบ 2 ด้าน

รหัสสินค้า : Paddld-02 (พาย 2 ด้าน)
ความหนา  : 12 มิลลิเมตร
ขนาด      : 19.7 x 218 ซม.
รูปแบบ    : ด้านอลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร
น้ำหนัก    : 1 ก.ก.