เก้าอี้พลาสติก

  • page.jpg

  • pa62.jpg
   พารากอน(Paragon) คุณสมบัติเก้าอี้พารากอนแข็งแรงทนทานเพราะผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดเอทนต่อความเป็นกรดด่างอ่อนได้ดีทนต่อทุกสภาพอากาศ ป้องกันยูวีมีหลากสีให้เลือกประหยัดเนื้อที่ใน...
  • a52.jpg
   เก้าอี้พลาสติก (ทอง Thong) คุณสมบัติ เก้าอี้ ทอง(Thong) แข็งแรงทนทานเพราะผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดเอ ทนต่อความเป็นกรดด่างอ่อนได้ดีทนต่อทุก...
  • ch_tubtimR1.jpg
   เพชร(Petch) คุณสมบัติแข็งแรงทนทานเพราะผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดเอทนต่อความเป็นกรดด่างอ่อนได้ดีทนต่อทุกสภาพอากาศ ป้องกันยูวีมีหลากสีให้เลือกประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็...
  • big562.png
   เก้าอี้พลาสติกโนวาบี NOVA B คุณสมบัติเก้าอี้โนวาบี แข็งแรงทนทานเพราะผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดเอและเกรดบี ทนต่อความเป็นกรดด่างอ่อนได้ดีทนต่อทุกส...
  • kids.jpg
   เด็กน้อยวัยน่ารัก เค 1(K 1) คุณสมบัติเก้าอี้เด็กน้อยวัยน่ารัก เค 1แข็งแรงทนทานเพราะผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดเอทนต่อความเป็นกรดด่างอ่อนได้ดีทนต่อทุกสภาพอากาศ ป้องกันยูวีมี...