อ่างเหลี่ยม กระบะทรงเหลี่ยม ถังเหลี่ยม พลาสติก

 

รหัส: SL-19
ความจุ : 19 ลิตร
ขนาด : 34.2 x 54.4 x 15.5 ซม.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมเรียบ
น้ำหนัก : 1.5 กก.
ความหนา : 3 มม.

 

 

   

รหัส: SL-24
ความจุ : 24 ลิตร
ขนาด : 51.4 x 59.3 x 10 ซม.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยม ถาดแบต
น้ำหนัก : 1.5 กก.
ความหนา : 2 มม.

   
  รหัส: SL-28
ความจุ : 28 ลิตร
ขนาด : 41.5 x 65 x 18 ซม.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยม
น้ำหนัก : 3 กก.
ความหนา : 3 มม.
   
  รหัส: SL-29
ความจุ : 29 ลิตร
ขนาด : 58.5 x 65 x 12 ซม.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยม (ถาดแบต)
น้ำหนัก : 2 กก.
ความหนา : 2.5 มม.
   
   รหัส: SL-200-8 / SL-200-12
ความจุ : 200 ลิตร
ขนาด : 70 x 97.5 x 53.5 ซม.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมมีลอน ปากกว้าง ซ้อนกันได้
น้ำหนัก : 8 กก./12กก.
ความหนา : 4 มม./ 5มม.
   
   รหัส: SL-200-15
ความจุ : 200 ลิตร
ขนาด : 69 x 97 x 53 ซม.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมมีลอน ปากกว้าง ซ้อนกันได้
น้ำหนัก : 15 กก.
ความหนา : 7.5 มม.
   
   รหัส: SL-600-30
ความจุ : 600 ลิตร
ขนาด : 96 x 122 x 68 ซม.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมมีลอน ปากกว้าง ซ้อนกันได้
น้ำหนัก : 25 กก.
ความหนา : 6 มม.
   
  รหัส: SCC-600
ความจุ : 600 ลิตร
ขนาด : 91 x 91 x 100 ซม.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมสูง
น้ำหนัก : 20 กก.
ความหนา : 6 มม.
   
   รหัส: STO-600
ความจุ : 600 ลิตร
ขนาด : 109 x 161.5 x 53 ซม.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมมีลอน ปากกว้าง ซ้อนกันได้
น้ำหนัก : 25 กก.
ความหนา : 6 มม.
   
  รหัส: STO-650
ความจุ : 650 ลิตร
ขนาด : 97 x 138 x 67 ซม.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
น้ำหนัก : 24 กก.
ความหนา : 7 มม.
   

รหัส: STO-700
ความจุ : 700 ลิตร
ขนาด : 97 x 138 x 67 ซม.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
น้ำหนัก : 24 กก.
ความหนา : 4.5 มม.

   

รหัส: STO-1200
ความจุ : 700 ลิตร
ขนาด : 90 x 160 x 104 ซม.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
น้ำหนัก : 30 กก.
ความหนา : 5 มม.

   
   รหัส: STO-2500
ความจุ : 2500 ลิตร
ขนาด : 130 x 210 x 104 ซม.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
น้ำหนัก : 50 กก.
ความหนา : 9 มม.
   
   รหัส: SB-110
ความจุ : 110 ลิตร
ขนาด : 51.5 x 51.5 x 56.5 ซม.
รูปแบบ : ถังเพาะถั่วงอกมีลอนลาย มีลอนลายเหลี่ยม
น้ำหนัก : 7 กก.
ความหนา : 5 มม.
   
   รหัส: TL-200
ความจุ : 200 ลิตร
ขนาด : 51.2 x 66.7 x 74.2 ซม.
รูปแบบ : ถังห้องน้ำลายเหลี่ยม
น้ำหนัก : 6 กก.
ความหนา : 2.5 มม.
   
  รหัส: TL-200-1
ความจุ : 200 ลิตร
ขนาด : 48 x 70.7 x 75.3 ซม.
รูปแบบ : ถังห้องน้ำลายเหลี่ยม(ทรงครึ่งวงกลม)
น้ำหนัก : 7 กก.
ความหนา : 3 มม.