500 ลิตร

  

 

 

หมวดหมู่ : ถังเก็บน้ำ - สารเคมี
ชื่อสินค้า : RCO-500
ความจุ : 500 ลิตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง : 95 x 71 ซม.
น้ำหนัก : 20 กิโลกรัม
ความหนา : 5 มม.
รายละเอียด : ทรงกระบอก - ฝาครอ
หมวดหมู่ : ถังเก็บน้ำ - สารเคมี
ชื่อสินค้า : RCC-500
ความจุ : 500 ลิตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง : 95 x 95 ซม.
น้ำหนัก : 16 กิโลกรัม
ความหนา : 4 มม.
รายละเอียด : ทรงขวด - ฝาเกลียว
              หมวดหมู่ : ถังเก็บน้ำ - สารเคมี
ชื่อสินค้า : RC-500 แบบที่ 1
ความจุ : 540 ลิตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง : 85 x 106 ซม.
น้ำหนัก : 16 กิโลกรัม
ความหนา : 4 มม.
รายละเอียด : ทรงกระบอก - ฝาเกลียว เยื้องศูนย์กลาง
หมวดหมู่ : ถังเก็บน้ำ - สารเคมี
ชื่อสินค้า : RC-500 แบบที่ 2
ความจุ : 540 ลิตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง : 85 x 106 ซม.
น้ำหนัก : 16 กิโลกรัม
ความหนา : 4 มม.
รายละเอียด : ทรงกระบอก - ฝาเกลียว เยื้องศูนย์กลาง