ถังประปา

  • รวมภาพ.jpg

  • CM100White_L[1](1).gif
   หมวดหมู่ :ถังเก็บน้ำ - สารเคมีชื่อสินค้า :CM-100ความจุ :100 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง :51.5 x 61 ซม.น้ำหนัก :5 กิโลกรัมความหนา :3 มม.
  • CM-200.png
   หมวดหมู่ :ถังเก็บน้ำ - สารเคมีชื่อสินค้า :CM-200ความจุ :200 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง :64.5 x 77.5 ซม.น้ำหนัก :5 กิโลกรัมความหนา :4 มม.รายละเอียด :ทรงกระบอก - ฝาเกลียว...
  • RCO300_Blue_S[1].gif
   หมวดหมู่ :ถังเก็บน้ำ - สารเคมีชื่อสินค้า :RC-300ความจุ :300 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง :80 x 90 ซม.น้ำหนัก :12 กิโลกรัมความหนา :4 มม.รายละเอียด :ทรงขวด - ฝาเกลียว - มีลอน ...
  • ถังเก็บน้ำ RCL-330
   หมวดหมู่ :ถังเก็บน้ำ - สารเคมีชื่อสินค้า :RCL-330ความจุ :330 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง :71x 120 ซม.น้ำหนัก :12 กิโลกรัมความหนา :4 มม.รายละเอียด :ทรงขวด ฝาเกลียว มีลอน
  • RCC500_White
   หมวดหมู่ :ถังเก็บน้ำ - สารเคมีชื่อสินค้า :RCO-500ความจุ :500 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง :95 x 71 ซม.น้ำหนัก :20 กิโลกรัมความหนา :5 มม.รายละเอียด :ทรงกระบอก - ฝาครอบ หมวดห...
  • RCL540_Blue ถังเก็บน้ำ 540 ลิตร
   หมวดหมู่ :ถังเก็บน้ำ - สารเคมีชื่อสินค้า :RCL-540 สีน้ำเงินเข้มความจุ :540 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง :94 x 119 ซม.น้ำหนัก :16 กิโลกรัมความหนา :3 มม.รายละเอียด :ทรงขวด - ฝาเกล...
  • RCL650
   หมวดหมู่ :ถังเก็บน้ำ - สารเคมีชื่อสินค้า :RCL-650 สีน้ำเงินเข้มความจุ :650 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง :71 x 194 ซม.น้ำหนัก :19 กิโลกรัมความหนา :4 มม.รายละเอียด :ทรงขวด - ฝาเกลียว -...
  • RCL800
   หมวดหมู่ :ถังเก็บน้ำ - สารเคมีชื่อสินค้า :RCL-800ความจุ :800 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง :102 x 129 ซม.น้ำหนัก :20 กิโลกรัมความหนา :5 มม.รายละเอียด :ทรงขวด - ฝาเกลียว - มีลอน ...
  • RCL1000
   หมวดหมู่ :ถังเก็บน้ำ - สารเคมีชื่อสินค้า :RCL-1000 สีน้ำเงินความจุ :1000 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง :103 x 163 ซม.น้ำหนัก :28 กิโลกรัมความหนา :4 มม.รายละเอียด :ทรงขวด - ฝาเกลียว - ...
  • RC-1500.jpg
   หมวดหมู่ :ถังเก็บน้ำ - สารเคมีชื่อสินค้า :RC-1500ความจุ :1500 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง :115 x 188 ซม.น้ำหนัก :38 กิโลกรัมความหนา :5.4 มม.รายละเอียด :ทรงขวด - ฝาเกลียว
  • RCC2000_White_S[1].gif
   หมวดหมู่ :ถังเก็บน้ำ - สารเคมีชื่อสินค้า :RCC-2000 สีขาวความจุ :2000 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง :120 x 213 ซม.น้ำหนัก :58 กิโลกรัมความหนา :5.7 มม.รายละเอียด :ทรงขวด - ฝาเ...
  • RCC3000_Blue_S[1].gif
   หมวดหมู่ :ถังเก็บน้ำ - สารเคมีชื่อสินค้า :RCC-3000 สีน้ำเงินความจุ :3000 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง :160 x 182 ซม.น้ำหนัก :68 กิโลกรัมความหนา :6 มม.รายละเอียด :ทรงขวด - ฝากรอบ เยื้...
  • RCR4000_Blue_S[1].gif
   หมวดหมู่ :ถังเก็บน้ำ - สารเคมีชื่อสินค้า :RCR-4000ความจุ :4000 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง :174 x 221 ซม.น้ำหนัก :88 กิโลกรัมความหนา :6 มม.รายละเอียด :ทรงขวด - ฝาเกลียว มีลอน
  • RCC5KL_160_S[1].gif
   หมวดหมู่ :ถังเก็บน้ำ - สารเคมีชื่อสินค้า :RCC-5KL-160 สีน้ำเงินความจุ :5000 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง :170 x 255 ซม.น้ำหนัก :169 กิโลกรัมความหนา :9 มม.รายละเอียด :ทรงขวด - ฝาเกลีย...
  • RCC_8KL_220_Blue_S[1].gif
   หมวดหมู่ :ถังเก็บน้ำ - สารเคมีชื่อสินค้า :RCC-8KL-220ความจุ :8000 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง :220 x 245 ซม.น้ำหนัก :220 กิโลกรัมความหนา :10 มม.รายละเอียด :ทรงขวด - ฝาเกลียว หมวด...
  • RCC10KL_280_White_S[1].gif
   หมวดหมู่ :ถังเก็บน้ำ - สารเคมีชื่อสินค้า :RCC-10KL-280ความจุ :10000 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง * สูง :220 x 306 ซม.น้ำหนัก :280 กิโลกรัมความหนา :11.6 มม.รายละเอียด :ทรงขวด -...