เรือพลาสติก

 
 
เรือพลาสติก
ชื่อสินค้า : CB-3
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 106x300x50 ซม.
ขนาดบรรทุก : 4-5 คน
น้ำหนัก : 42.4 กิโลกรัม
รายละเอียด : 
ทรงหัวแหลม - ท้ายตัด - 2ที่นั่ง


เรือพลาสติก
ชื่อสินค้า : CB-4
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 87x286x54 ซม.
ขนาดบรรทุก : 3-4 คน
น้ำหนัก : 37.3 กิโลกรัม
รายละเอียด : 
ทรงหัวแหลม - ท้ายตัด - 3 ที่นั่ง
 
เรือพลาสติก
ชื่อสินค้า : CB-5
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 84x258x53 ซม.
ขนาดบรรทุก : 2-3 คน
น้ำหนัก : 25.7 กิโลกรัม
รายละเอียด : 
ทรงหัวแหลม - ท้ายตัด - 2 ที่นั่ง


เรือพลาสติก
ชื่อสินค้า : CB-6
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 76x186x49 ซม.
ขนาดบรรทุก : 1-2 คน
น้ำหนัก : 15.6 กิโลกรัม
รายละเอียด : 
ทรงหัวแหลม - ท้ายตัด - 1ที่นั่ง
 
เรือพลาสติก

ชื่อสินค้า : CB-7
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 70x342x40 ซม.
ขนาดบรรทุก : 3-4 คน
น้ำหนัก : 32.4 กิโลกรัม
รายละเอียด : 
ทรงเรือแม่ค้าตลาดน้ำ - ภายในฉีดโฟม

เรือพลาสติก
ชื่อสินค้า : CB-8
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 80x448x38 ซม.
ขนาดบรรทุก : 5-6 คน
น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม
รายละเอียด : ทรงเรือแม่ค้าตลาดน้ำ (ลำใหญ่) - ภายในฉีดโฟม
  เรือพลาสติก
ชื่อสินค้า : CB-9
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 127x375x78 ซม.
ขนาดบรรทุก : 6-7 คน
น้ำหนัก : 85.3 กิโลกรัม
รายละเอียด : ทรงหัวแหลม - ท้ายตัด - ภายในฉีดโฟม - ที่นั่งในตัว 3 ที่นั่ง
  เรือพลาสติก
ชื่อสินค้า : CB-10
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 163x517x75 ซม.
ขนาดบรรทุก : 20-25 คน
น้ำหนัก : 165.9 กิโลกรัม
รายละเอียด : ทรงเรือท้องแบน -ท้ายตัด - ภายในฉีดโฟม - ที่นั่งในตัว 3 ที่นั่ง
  รือพลาสติก
ชื่อสินค้า : CB-11
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 89x266x49 ซม.
ขนาดบรรทุก : 2 คน
น้ำหนัก : 21.7 กิโลกรัม
รายละเอียด : ทรงหัวแหลม - ท้ายแหลม - 2ที่นั่ง
  เรือพลาสติก
ชื่อสินค้า : CB-12
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 89x332x34 ซม.
ขนาดบรรทุก : 3-4 คน
น้ำหนัก : 34.3 กิโลกรัม
รายละเอียด : ทรงหัวแหลม -ท้ายแหลม (ลำยาว) - 2ที่นั่ง
  เรือพลาสติก
ชื่อสินค้า : CB-14
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 89x337x36 ซม.
ขนาดบรรทุก : 3-4 คน
น้ำหนัก : 36 กิโลกรัม
รายละเอียด : ทรงเรือแม่ค้าตลาดน้ำรุ่นใหม่ (ท้องมีลาย) - ภายในฉีดโฟม

 

 

 
  เรือพลาสติก
ชื่อสินค้า : CB-1
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 158x460x90 ซม.
ขนาดบรรทุก : 6-7 คน
น้ำหนัก : 150 กิโลกรัม
รายละเอียด : ทรงหัวแหลม ท้ายตัด 3 ที่นั่ง (ภายในฉีดโฟม)
   
  เรือพลาสติก
ชื่อสินค้า : CB-9
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 125x370x75 ซม.
ขนาดบรรทุก : 6-7 คน
น้ำหนัก : 85 กิโลกรัม
รายละเอียด : ทรงหัวแหลม ท้ายตัด 3 ที่นั่ง (ภายในฉีดโฟม)
   
  เรือพลาสติก
ชื่อสินค้า : CB-10
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 163x517x73 ซม.
ขนาดบรรทุก : 15-20 คน
น้ำหนัก : 165 กิโลกรัม
รายละเอียด : เรือท้องแบน ท้ายตัด 3 ที่นั่ง (ภายในฉีดโฟม)
   
  เรือพลาสติก
ชื่อสินค้า : CB-8
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 80x448x38 ซม.
ขนาดบรรทุก : 5-6 คน
น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม
รายละเอียด : ทรงเรือแม่ค้า-ตลาดน้ำ ลำใหญ่ (ภายในฉีดโฟม)
  เรือพลาสติก
ชื่อสินค้า : kayak-01 (คยัค)
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 80x448x38 ซม.
ขนาดบรรทุก : 1 คน
น้ำหนัก : 27.5 กิโลกรัม
ช่องที่นั่ง :  42.5x80 ซม.
   
  เรือไฟเบอร์
ชื่อสินค้า : เรือไฟเบอร์ 8 ฟุต
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 92x245x40 ซม.
ขนาดบรรทุก : 2-3 คน
น้ำหนัก : 180 กิโลกรัม
รายละเอียด : ทรงหัวแหลม,ท้ายตัด(1ชิ้น),ผลิตจากไฟเบอร์กลาส
ผสมใยแก้ว คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
   เรือไฟเบอร์
ชื่อสินค้า : เรือไฟเบอร์ 10 ฟุต
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 93x300x42 ซม.
ขนาดบรรทุก : 3-4 คน
น้ำหนัก : 240 กิโลกรัม
รายละเอียด : ทรงหัวแหลม,ท้ายตัด(รุ่นใหม่ สวยหนา),ผลิตจากไฟเบอร์กลาส ผสมใยแก้ว คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
เรือไฟเบอร์
ชื่อสินค้า : เรือไฟเบอร์ 10.5 ฟุต ท้องแบน
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 119x315x42 ซม.
ขนาดบรรทุก : 4-5 คน
น้ำหนัก : 280 กิโลกรัม
รายละเอียด : ทรงหัวแหลม,ท้ายตัด,ผลิตจากไฟเบอร์กลาส ผสมใยแก้ว คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
เรือไฟเบอร์
ชื่อสินค้า : เรือไฟเบอร์ 12 ฟุต ท้องแบน
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 130x360x36 ซม.
ขนาดบรรทุก : 5-6 คน
น้ำหนัก : 350 กิโลกรัม
รายละเอียด : ทรงหัวแหลม,ท้ายตัด,ผลิตจากไฟเบอร์กลาส ผสมใยแก้ว คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
เรือไฟเบอร์
ชื่อสินค้า : เรือไฟเบอร์ 13 ฟุต ท้องแบน
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง : 120x390x50 ซม.
ขนาดบรรทุก : 6-7 คน
น้ำหนัก : 400 กิโลกรัม
รายละเอียด : ทรงหัวแหลม,ท้ายตัด,ผลิตจากไฟเบอร์กลาส ผสมใยแก้ว คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน