ถังแช่

 

จำหน่าย ถังแช่ ถังแช่น้ำแข็ง หลายขนาด หลายสี ผลิตจากวัสดุมีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ ราคามิตรภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ชื่อสินค้า : ice box CS-40 สีน้ำเงิน (มีบานพับ)
ความจุ : 40 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 43.5 x 56.5 x 37.9 ซม.
ขนาดด้านใน : 31 x 42.8 x 30.6 ซม.
รายละเอียด : ขาเตี้ย - มีบานพับ


ชื่อสินค้า : ice box CS-40(ไม่มีบานพับ)
ความจุ : 40 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 38.8x56.5x37.9 ซม.
ขนาดด้านใน : 31x42.8x30.6 ซม.
รายละเอียด : ขาเตี้ย-ไม่มีบานพับ

ชื่อสินค้า : ice box CS-60 สีส้ม (ไม่มีบานพับ)
ความจุ : 60 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 49 x 63 x 44.7 ซม.
ขนาดด้านใน :37.3 x 51 x 37 ซม.
รายละเอียด : ขาเตี้ย - ทรงเอียง - ไม่มีบานพับ
 
ชื่อสินค้า : ice box CS-80 สีแดง (มีบานพับ)
ความจุ : 80 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 46.8 x 69.8 x 51.5 ซม.
ขนาดด้านใน : 33.4 x 54.4 x 41.4 ซม.
รายละเอียด : ขาสูง - ทรงเอียง - มีบานพับ
   
ชื่อสินค้า :  ice box CS-100 สีส้ม (มีบานพับ)
ความจุ : 100 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 51.1 x 71 x 52 ซม.
ขนาดด้านใน : 38.1x 57.7 x 43 ซม.
รายละเอียด : ขาสูง - ทรงเอียง - มีบานพับ
   
ชื่อสินค้า :  ice box CSS-120 สีน้ำเงิน (มีบานพับ)
ความจุ : 120 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 55 x 79 x 61.5 ซม.
ขนาดด้านใน : 39 x 64.7 x 46 ซม.
รายละเอียด : ขาสูง - ทรงเอียง - มีบานพับ

ชื่อสินค้า :  ice box CSS-150 (มีบานพับ)
ความจุ : 150 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 58 x 84.5 x 69.2 ซม.
ขนาดด้านใน : 43.3 x 70.2 x 50.8 ซม.
รายละเอียด : ขาสูง - มีบานพับ

ชื่อสินค้า : ITV

ความจุ :
200 ลิตร
ขนาดด้านนอก :
58 x 95 x 66.3 ซม.
ขนาดด้านใน :
50.6 x 81.2 x 54.2 ซม.
รายละเอียด : 
ขาเตี้ย ไม่มีบานพับ สีเดียวกันทั้งด้านในและด้านนอก
ชื่อสินค้า : ITV1
ความจุ : 
200 ลิตร
ขนาดด้านนอก :
62.5 x 95 x 63.3 ซม.
ขนาดด้านใน : 
50.6 x 81.2 x 54.2 ซม.
รายละเอียด : 
ขาเตี้ย ไม่มีบานพับ สีเดียวกันทั้งด้านในและด้านนอก
ชื่อสินค้า : C-200 สีน้ำเงิน
ความจุ : 200 ลิตร

ขนาดด้านนอก :
58x96.5x61.5 ซม.
ขนาดด้านใน :
47.2 x 79.6 x 52.3 ซม.
รายละเอียด :
ขาเตี้ย, ไม่มีบานพับ
 
ชื่อสินค้า : CS-200 สีน้ำเงิน
ความจุ : 200 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 62.5 x 96.5 x 61.5 ซม.
ขนาดด้านใน : 47.2 x 79.6 x 52.3 ซม.
รายละเอียด : ขาเตี้ย-มีบานพับ

ชื่อสินค้า : CSS-200 
ความจุ : 200 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 62.7 x 94.7 x 69.4 ซม.
ขนาดด้านใน : 46.7 x 78.6 x 52.3 ซม.
รายละเอียด : ขาสูง-มีบานพับ
ชื่อสินค้า : CSB1-200 
ความจุ : 200 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 60.7 x 136 x 44.6 ซม.
ขนาดด้านใน : 45.5 x 11.87 x 35.7 ซม.
รายละเอียด : ขาเตี้ย-มีบานพับ-ทรงยาว
ชื่อสินค้า : CSS-300 
ความจุ : 300 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 72.9 x 106.5 x 80 ซม.
ขนาดด้านใน : 55.7 x 90.1 x 62.5 ซม.
รายละเอียด : ขาสูง-มีบานพับ
ชื่อสินค้า : CSS-400 
ความจุ : 400 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 87.5 x 112.3 x 89.7 ซม.
ขนาดด้านใน : 67 x 96 x 70 ซม.
รายละเอียด : ขาสูง-มีบานพับ
ชื่อสินค้า : CSS-450 
ความจุ : 450 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 87.9 x 111.5 x 93.8 ซม.
ขนาดด้านใน : 67.4 x 92.6 x 73.3 ซม.
รายละเอียด : ขาสูง-มีบานพับ
ชื่อสินค้า : CSS-500 
ความจุ : 500 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 107.4 x 109 x 90.5 ซม.
ขนาดด้านใน : 85 x 87 x 64.5 ซม.
รายละเอียด : ขาสูง-มีบานพับ
ชื่อสินค้า : CSS-600 
ความจุ : 600 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 108.4 x 139.5 x 87 ซม.
ขนาดด้านใน : 90.3 x 120 x 65.5 ซม.
รายละเอียด : ขาสูง-มีบานพับ-ทรงเอียง
 
ชื่อสินค้า :  ice box CSS-800 สีส้ม
ความจุ : 800 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 106.6 x 135.4 x 102 ซม.
ขนาดด้านใน : 86.8 x 115.9 x 75.2 ซม.
รายละเอียด : ขาสูง - มีบานพับ
 
 
ชื่อสินค้า :  ice box CSS-1100 
ความจุ : 1100 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 118 x 146.6 x 111.7 ซม.
ขนาดด้านใน : 95.2 x 122.8 x 85 ซม.
รายละเอียด : ขาสูง - มีบานพับ
 
 

ชื่อสินค้า : OK-40
ความจุ : 40 ลิตร
ขนาดด้านนอก :
38 x 54.8 x 37 ซม.
ขนาดด้านใน : 30 x 43.5 x 30 ซม.
น้ำหนัก :
5.28 กก.
รายละเอียด : บานพับ 2, สายยู1,ซีล,ล็อคสแตนเลส2

  ชื่อสินค้า : OK-60
ความจุ : 60 ลิตร
ขนาดด้านนอก :
47 x 61 x 45.5 ซม.
ขนาดด้านใน : 37 x 51 x 37 ซม.
น้ำหนัก :
6.29 กก.
รายละเอียด : บานพับ 2, สายยู1,ซีล,ล็อคสแตนเลส2
ชื่อสินค้า : OK-80
ความจุ : 80 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 42
 x 68 x 31.5 ซม.
ขนาดด้านใน : 35.5 x 60.5 x 31.5 ซม.
น้ำหนัก : 7
.58 กก.
รายละเอียด : บานพับ 2, สายยู1,ซีล,ล็อคสแตนเลส2
ชื่อสินค้า : OK-100
ความจุ : 100 ลิตร
ขนาดด้านนอก : 51
 x 69 x 52 ซม.
ขนาดด้านใน : 40 x 59 x 42.5 ซม.
น้ำหนัก : 8
.58 กก.
รายละเอียด : บานพับ 2, สายยู1,ซีล,ล็อคสแตนเลส2